FANDOM


Romantismen


Romantismen er en øjebliks eufori, de dyrker selvrefleksion, selvbevidsthed og selviscenesættelse. Stilen var provokerende og dyrkede den ekstreme induvialisme. Det fundamentale i Romantismen er grundlæggende erkendelsen af, at verden er meningsløs. Kynismen er også et kendetegn fra Romantismen fx KierkegaardListe:

 • Romantismen = Øjebliks eufori (lykke)
 • Individet var i fokus; perioden bærer præg af selvrefleksion, selvbevidsthed og selviscenesættelse.
 • Det er en meget sensuelt og provokerende.
 • Kynismen.
 • Det fundamentale i Romantismen er grundlæggende erkendelsen af, at verden er meningsløs.
 • Det er ikke harmoni og idyl og erstattes af skønhed.
 • Byron, Keats og Shelley anses for at være nogle af de store i England, deres bohemeske levestil var det idealle levestil for at opnå romantismens grundtanke.
 • Det er det interessant, der kommer i fokus. Bryder med normerne.
 • 1830-1850
 • Søren Kierkegaard og Emil Aarestrup var store romantister i Danmark.
 • Dyrkelse af æstetikken. Tænker ikke på konsekvenser, tænker på skønheden i det grimme.
 • Det interessante (overskridende )
 • Ekstrem Individualisme
 • Skønheden i kontrasterne.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.