FANDOM


 1. Dannebrog

  af Christian August Lorentzen fra 1809 af begivenhederne i 1219

  Nationalisme:
  Oplevet fællesskab mellem borgere i en nation (trods politiske, økonomiske og kulturelle forskelle) => samlende nationalfølelse og fælles identitet over for andre grupper.
  Hvis kan se på Nationalisme på to måde, man kan betone til det vi har tilfælles ellers kan man betone forskellene:
  - inkluderende
  - ekskluderende
 2. Fædrelandskærlighed
  1. Standsbestemt (adelen) -> adelen skulle være klar til krig.
  1. Almen (Alle borgere) -> borgerdyd (flygtighed, kvalificeringer, vi skal være en del af samfundet og hjælpe samfundet uanset stand frem for nationalitet.
 1. Fransk vs. Tysk Nationsbegreb:
  1. Fransk: Elitært og politisk.
   jus soli: Jordens Princip
  1. Tysk: Etnisk og kulturelt
   jus sanguinis: blodsprincippet
  2. Dansk: Blanding af Fransk og Tysk.

Man skal ikke se A og B som modsætning.

Sproget var båndet til folket og dets rige traditioner. Man havde en forestilling om at en nation havde en ånd, der kom til udtryk gennem sproget.Opgaver d. 22-11-2011 (De er ikke 100 % sikre)

Nationalisme:

 1. Redegør for positive, negative og neutrale fortolkninger af ordet nationalisme s.88:
  Positive:

Den positive holdning siger at de forskellige nationale identiteter kan bo samme i samme land. (det inkluderende identitets begreb)

Negative:

Den negative fortolkning af nationalisme er når andre nationalitet udtrykker deres nationale identitet. (det ekskluderende begreb)

Neutrale:

Den neutrale holdning er at nationalisme i sig selv hverken er god eller ond; den kan antage former som demokratiske eller autoritære, liberale eller antiliberale , frigørende eller undertrykkende.
Den nationale følelse afhænger af de menneskelige rettigheder.

Var et faglitteratur begreb.

 1. Beskriv forskellen mellem politisk og kulturel nationalisme.

I 1770'erne beskrev Herder den kulturelle nationalisme, hvor sproget blev brugt som en udtryksform for traditioner. (sproget der knytter nationen sammen)

En politisk nationalisme er ligesom Frankrig, hvor landet blev knyttet sammen af love og reformer. (landets geografiske placering bestemmer landet nationalisme)

 1. Overvej hvorledes danskernes Identitetsfølelse kan placeres i forhold til denne kategorisering

Den kan placeres i midten da:
vi mistede Norge og Slesvig-Holstein.

Den blev sammensat af Grundtvig i 1820 og han bandt kristendommen og nationalismen sammen.

 1. Analyser forskellen mellem Tyge Rothes inkluderende kosmopolitiske fædre landsbegrebog eiler Hagerups mere ekskluderende fødelandsbaserede fædreland s 89-91.

Nationalfølelsen skulle udføres ved hjælp af fælles dyd og arbejde for landet(Rothes)
Eiler Hagerup mente at der skulle være en gensidigt respekt mellem adelen og borgerne.

 1. Overvej i hvor høj grad disse forskellige opfattelser af fædrelandets nåede ud i befolkning s 91-92

Det handlede om hvor man var født.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.