FANDOM


Me gusta

Me gusta indledning


Klar, levende og overbevisende.

 • Bland det almene og det konkrete.
 • Brug billedsprog.
 • Være økonomisk.
 • Lav afsnit
 • Brug tid på grammatikken.
 • Brug tid på begyndelse.
Indledning til litt. Art.

 • Lige på og hårdt start f.eks. "I X møder vi…" - (nyhedstrekanten)
 • Vær konkret(ikke almen).
 • Væk læserens tillid. - (skriv en spændende og fejlfri indledning)
 • Træk læseren ind i tekstens verden. -( stil spørgsmål i indledningen, inddrag læseren)
 • Slut evt. med at klarlægge, hvad du vil i opgaven(brug den udleverede opgaveformulering) + evt. hvordan opgaven er sat op. (Hvilket tema har man valgt)


Indledning til kronik:

 • Gå gradvist frem. Start f.eks. "I årtier har emnet X skabt debat…."
 • Start alment (bliv konkret)
 • Stil spørgsmål/opstil et problem.
 • Appeller til læserens egne erfaringer.
 • Appeller til læserens egne interesser.
 • Træk læseren ind i tekstens verden.


NO GO indledninger.

 • At starte ufrivilligt "in medias res".
 • At lave Adam og Eva. (fortæl ikke om emner der er indforstået, lav ikke et referat af f.eks. Syndefaldet)
 • At starte med et kliche.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.