FANDOM


Et-dukkehjem-og-fire-andre-stykker 162743


Fortæller:

 • Implicit fortæller:

den skjulte fortæller, der altid er tilstede i fortællingen. Alvidende. Har magten over fortælling.

Spille film falder ind under denne kategori.

 • Eksplicit fortæller:

den åbenlyse fortæller. Kan henvende sig direkte til publikum f.eks. Som voice over.
Reklamer, tv-shows, GG falder ind under denne.Fortællemåder:

 • Point of view - fortæller:
  Kameraet er inde i hovedet på én af personerne(indre syn)
 • Den personlige fortæller:
  Publikum følger hele tiden jeg-fortælleren. Ofte kombineret med en alvidende fortæller.
 • Den alvidende fortæller:

Fortælleren kan springe fra person til person.

 • Den registrerende fortæller:
  Det er kun det, der umiddelbart kan ses, der registreres. Iagttagende og distanceret.


Filmiske virkemidler:

 • Symboler: (tilbagevendende) fokus på en bestemt genstand, der symboliserer en begivenhed, sindstilstand osv.

Symbolet og det symboliserede har ikke noget med hinanden at gøre.

 • Metonymi: særlige karakteristiske sider af et emne repræsenterer hele sagen - altså lade en lille del være repræsentativ for hele delen.
 • Kamerabevægelse:
  • Det stationære kamera.
  • Det bevægende kamera.
  • Det subjektive kamera.
  • Det håndholdte kamera.
 • Billeder:
  • Nærbilleder => Sandhed
  • Totalbilleder( normalperspektiv, frøperspektiv, fugleperspektiv, skævt billedplan.
 • Lyd:
  • Reallyd:
   den virkelige lyd.
  • Baggrundslyd:
   lyd, der er indsat i redigering.
  • Underlægningsmusik.
 • Lyssætning:
  • Kvalitet
  • Retning
  • Kilde
  • Farve
 • Tid og rum:
  • Flashbacks
  • Flash forwards
  • Krydsklipning:
   klippes der mellem flere handlingsforløb på en gang.
  • Rum:
   hvor udspiller handlingen sig.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.