FANDOM


I dag startede vi med at snakke om det eleverne skal kunne i følge bekendtgørelsen indenfor kemisk ligevægt.

Snakkede om skriftlig årsprøve: Vi må gerne bruge hjælpemidler og rettede opgaver fra eksamenssæt.

Så begyndte vi på emnet kemisk ligevægt: Aktuel koncentration = n/V

Irevasible proces: Er en reaktion, der ikke kan forløbe tilbage. Revasibel proces: Er en reaktion, der kan forløbe tilbage. Vi skal snakke om dynamiske processer, der danner ligevægt.

Ligevægtskonstanten (Kc(sænket c)): Man laver en brøk ved at bruge de ligevægtskoncentrationener, der er relevante. Og derfor beregner man værdien af brøkken. Brøkkens værdi er konstant. Konstanten er temperaturafhængig. Det betyder i det daglige, at man kan kigge på temperaturen under proces for at få dannet mere af sit stof.

Og til slut regnede vi opgaver (4 og 5, s. 27, b-bogen)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.